Natuurinclusieve omgeving

Wat doen we op de Verbiindingsdag 
Een natuurinclusieve leefomgeving levert maximaal resultaat als alle schakels hun eigen rol optimaal invullen en op elkaar afstemmen. Op de Verbiindingsdag belichten wij het onderwerp daarom vanuit de vier betrokken disciplines: bestuur, beleid, ontwerp en beheer. Welke rol heb je, hoe vul je die goed in, waar zitten de valkuilen, welke lessen kunnen we leren en met wie werk je samen? 

Ben jij een koploper? Doe dan mee! 
Ben jij binnen je gemeente verantwoordelijk voor de Lokale Inclusie Agenda? Of lever jij als professional een bijdrage aan een toegankelijke fysieke leefomgeving? Reserveer dan een vandaag nog een van de 50 beschikbare plekken! 

Dit komt aan bod 
In masterclasses, workshops, debatten en best practices delen we kennis, visies en ervaringen op de volgende niveaus: 

Bestuur: succesvolle natuurinclusief projecten worden veelal gedreven door een bevlogen en betrokken bestuurder. Hij of zij kan met een ‘kan niet bestaat niet’-mentaliteit diverse partijen mobiliseren om het gedachtegoed van de grond te krijgen. Maar is zo’n bestuurder een pré om natuurinclusief van de grond te krijgen? Hoe voorkom je dat natuurinclusief denken en doen niet afhankelijk is van het enthousiasme van één bestuurder?  

Beleid: Als natuurinclusief concreet in beleid verankerd is, ligt er een kader waarbinnen alle projecten gerealiseerd moeten worden. Maar hoe formuleer je die kaders? Wat werkt wel en wat niet? 

Ontwerp: Toekomstbestendig natuurinclusief staat of valt met de juiste ontwerpkeuzes. Dat vraagt kennis over welke soorten gebruikt moeten worden, wat de effecten precies zijn en hoe die aansluiten op de lokaliteit van het gebied. Ontwerpers, en vooral ecologen, beginnen een steeds grotere rol hierin te spelen. We zoomen in op vragen als: 

Beheer: goed beheer bepaalt het lange termijn succes van de natuurinclusieve omgeving. Naast vakinhoudelijke kennis zijn zaken als een goede samenwerking met lokale stakeholders, slimme financiering en een actieve inbreng in het ontwerpproces van essentieel belang.  

 • TijdTitelSpreker
 • 09:15 - 10:00Inloop en kennismaking 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie
 • 10:00 - 10:10Welkom door Hilde van Garderen, wethouder Openbare ruimte, Kunst & cultuur en Stadsvernieuwing 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie

  Wethouder Openbare ruimte Hilde van Garderen: “U bent van harte welkom op de eerste Biind-netwerkdag in Almere. Als gastvrouw ben ik daar best een beetje trots op. De steden in Nederland staan voor grote uitdagingen en ‘wij’ als beheerders van deze steden in beweging zijn in de positie om kansen te benutten. Iets wat alleen gaat lukken als we samen onze expertise én vragen gaan delen. En hoe kan dat beter dan elkaar te spreken op de Biind-netwerkdag? Ik hoop dat we elkaar op deze dag in onze gemeenschappelijke opgave mogen inspireren.”

 • 10:10 - 10:30De doelen van de dag per netwerk 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie

  Voordat we als netwerk aan de slag gaan, delen we plenair kort de ambities die elk van de netwerken heeft bij de dag. Leuk en leerzaam om te horen welke prioriteiten er bij vakgenoten uit andere disciplines van de fysieke leefomgeving spelen!

 • 10:30 - 10:45Voorstelronde per netwerk 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie

  Eenmaal als netwerk onder elkaar, inventariseren we om te beginnen even met wie we een dag lang de diepte in gaan.

 • 10:45 - 11:45Masterclass: Het Levende Gebouw/ De Levende Tuin voor integrale groene oplossingenKim van der Leest20190923natuurinclusieve-omgevingmasterclass

  Kim van der Leest neemt je mee langs diverse gerealiseerde praktijkvoorbeelden van natuurinclusieve gebouwe(en) en locaties en vertelt ook over de succes- en faalfactoren. Raak tijdens deze masterclass geïnspireerd over hoe te komen tot meer integrale en haalbare groene oplossingen die goed zijn voor mens, natuur, klimaat en economie.

  Kim van der Leest is een groene conceptontwikkelaar, belevingsspecialist en bioloog. In opdracht van Branchevereniging VHG ontwikkelde zij de handleidingen De Levende Tuin en Het Levende Gebouw. Kim werkt samen met architecten, voor opdrachtgevers en als link met groenprofessionals bij het realiseren van prettige, gezonde, groene gebouwen en omgevingen.

  Door Kim van der Leest

 • 11:45 - 11:55Korte break 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie
 • 11:55 - 12:30Debat: Natuurinclusief bouwen in wet- en regelgevingEgbert RoozenEvert-Jan Roelofsen20190923natuurinclusieve-omgevingdebat

  Natuurinclusief bouwen is hot. Toch is het nog lang niet het nieuwe normaal. Bevlogen en betrokken bestuurders hebben veel invloed op de uitvoering van het gedachtegoed, maar zijn we daar afhankelijk van? Of moeten we structurele plek voor natuurinclusief vinden in wet- en regelgeving? In dit interactieve gesprek komen stellingen langs als:

  • Zonder een (lokaal) betrokken wethouder blijft natuurinclusiviteit op een laag pitje.
  • Natuurinclusief bouwen moet verankerd worden in regels, anders zijn we overgeleverd aan goodwill.
  • Een puntensysteem moet landelijk gaan gelden als ondergrens voor natuurinclusief bouwen.

  Het debat wordt ingeleid door de spreker. Daarna kan iedereen deelnemen aan het gesprek, zodat we direct aan de slag kunnen met de meest prangende zaken op dit onderwerp.

  Door Egbert Roozen, Evert-Jan Roelofsen

 • 12:30 - 13:15Netwerklunch 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie
 • 13:15 - 13:45Best Practice: Benader groen integraalJacco SchuurkampAlbert Jan Kerssen20190923natuurinclusieve-omgevingexcursie

  Binnen de muren van het stadhuis moet men elkaar gaan vinden, van beleid tot het sociale domein. Dat is een flinke opgave, zo beaamt Jacco Schuurkamp van de gemeente Den Haag. In deze sessie laat hij samen met BTL Advies zien wat de ambities zijn en met welke uitdagingen zij te maken krijgen om natuurinclusief te agenderen bij alle betrokkenen.

  Jacco zal tijdens zijn verhaal betogen dat het er eigenlijk niet zozeer gaat om punten te behalen op de bestaande lijst voor natuurinclusief bouwen. “Persoonlijk vind ik vooral boeiend hoe de gemeente kan worden geprikkeld en uitgedaagd om de goede opdracht/vraag te stellen waardoor hier goede en doordachte plannen op geschreven worden. De gemeente wil worden ‘uitgedaagd’.” De gemeente en marktpartijen, zoals BTL Advies, zullen dus gezamenlijk aan de slag moeten om maatregelen te bedenken die bijdragen aan meerdere facetten. Kennisdeling en Verbinding is hierbij essentieel.

  Door Jacco Schuurkamp, Albert Jan Kerssen

 • 13:45 - 15:00Workshops Natuurinclusieve omgeving 20190923natuurinclusieve-omgevingworkshop
 • 13:45 - 15:00Workshop: Hoe veranker je natuurinclusief bouwen in nieuwe projecten? Geert TimmermansNatuurinclusieve omgeving20190923natuurinclusieve-omgevingworkshopworkshop

  Gemeente Amsterdam heeft grootschalige ambities voor natuurinclusief bouwen, zeker als het gaat om de biodiversiteit te versterken, maar stadsecoloog Geert Timmermans wil verder. Met een pilot wil hij in drie gebieden in Amsterdam natuurinclusief fuseren met andere opgaven, zoals klimaatadaptatie, om het gedachtegoed te verankeren in nieuwe projecten. In deze sessie ga je met Geert aan de slag om deze ambitie verder uit te werken.

  Door Geert Timmermans

 • 13:45 - 15:00Workshop: Een radicaal andere aanpak om tot doorbraken in stedelijke vergroening te komenTanja van der KnoopNatuurinclusieve omgeving20190923natuurinclusieve-omgevingworkshopworkshopworkshop

  Vanuit integraal perspectief als noodzakelijk element voor het opvangen van klimaatverandering en voor een beter welzijn van inwoners.

  Het merendeel van de steden, ook in Nederland, heeft aangegeven om meer groen toe te willen passen. Vaak zijn die kwantitatieve ambities niet verder uitgewerkt of worden die doelstellingen niet gehaald. Zelden zijn er ook duidelijke kwalitatieve ambities aan gekoppeld of wordt er gekeken naar een vernieuwende aanpak om het doel van een groene, aantrekkelijke, duurzame en gezonde stad te realiseren.

  Stichting Green City Buzz wil een groene revolutie helpen ontketenen om zo niet alleen de gevolgen van de klimaatverandering en van vervuiling op te kunnen vangen maar ook aantrekkelijkere steden te maken waar bewoners en bezoekers zich gelukkiger voelen en gezonder zijn. Met uiteindelijk een positief economisch saldo tot gevolg.

  Daarbij gaat zij uit van een integrale aanpak die van ontwerp tot aanleg en beheer op een andere manier dan gebruikelijk wordt opgepakt en die op termijn gezien goedkoper is en tevens een aantal postieve bij-effecten heeft in het sociaal domein. Tijdens deze middag zal Tanja van der Knoop onder meer op de volgende aspecten ingaan:

  • - 365 dagen verandering en verrassing met adembenemend groen
  • - groene gevels – the quickest win. Anders, mooier, meer – een uitstapje naar Singapore (ism Daan Verhorst)
  • - groen in de volle grond ipv in bakken
  • - de ondergrond – er kan meer dan je denkt
  • - afwegingen tussen bomen en planten
  • - een duurzame aanleg die garant staat voor betere prestaties met ingebouwde ecologische resultaten
  • - beheer op zijn kop: intensiever met beter resultaat en tegen gelijkblijvende integrale kosten

  Door Tanja van der Knoop

 • 15:00 - 15:30Koffiebreak 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie
 • 15:30 - 16:00Best practice: Biodiversiteit in beleidPaul Ganzevles20190923natuurinclusieve-omgevingexcursie

  Apeldoorn heeft recent een Groenplan & Ecogids vastgesteld. Er ontstaat nu een flinke impuls om te werken aan een breed scala van groene projecten, waarbij nadrukkelijk ook de verbinding wordt gezocht met thema’s als gezondheid, klimaat, burgerparticipatie. Vanuit de Ecogids bewandelen we vier sporen: (1) actievere bescherming, (2) natuurinclusiever bouwen, (3) biodiverser beheren en (4) bewuster beleven. Van elke spoor zullen voorbeelden worden getoond: een plaatselijke verordening, een smp, stimuerlingsregelingen, etc. Tegelijkertijd zijn we ook nog zoekend naar de best practices van andere gemeenten. Voer voor een interessante dialoog!.

  Door Paul Ganzevles

 • 16:00 - 16:15Evaluatie van de dag en formuleren opgaven 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie

  Aan het eind van de dag vatten we de geleerde lessen nog een keer goed samen zodat we vanaf 24 september ermee aan de slag kunnen. Vervolgens bepalen we de agenda voor de komende maanden. Met welke punten moet Biind samen met jullie aan de slag om stappen te zetten?

 • 16:15 - 16:30Plenaire afsluiting 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie
 • 16:30 - 17:30Netwerkborrel 20190923toegankelijkheid-en-inclusiviteit, toekomstgericht-beheer, de-slimme-samenleving, natuurinclusieve-omgevingcongreslocatie

Waarom dit netwerk 
Het Biind netwerk Natuurinclusieve Omgeving wil het denken en doen van natuurinclusief bouwen in de fysieke leefomgeving stimuleren. Biodiversiteit, klimaatadaptatie, positieve gezondheidseffecten, waardevermeerdering en andere voordelen verdienen een groter podium en een structurelere plek bij bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en beheerders.  

Sluit je aan bij ons netwerk?
Wil je je aansluiten bij het Biind netwerk Natuurinclusieve omgeving? Dat kan op twee manieren:

1. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de ontwikkeling en activiteiten van het netwerk.
2. Sluit je aan bij Biind en doe actief mee. Bezoek de netwerkbijeenkomsten, ontvang korting op de Verbiindingsdag en andere trainingen en congressen, praat mee via de Raad van Advies over de koers en inhoud, ontvang de (thema)nieuwsbrieven, ontvang toegang tot de bibliotheek met alle Acquire Publishing titels en nog veel meer! Bekijk hier alle voordelen. 

Meld je vast aan voor de Verbiindingsdag 2019 
Wil je alvast één van de 50 plekken reserveren? Meld je dan vandaag nog aan.

Terug naar boven